Nyheter

  Nyheter

  2017-10-09
  Malmö Stad behöver din hjälp

  Hej!

  Malmö stad har startat projektet Vägen in för att brygga broar mellan arbetslösa utrikesfödda ungdomar och arbetsgivare i Malmö. Vad innebär det?

  Vi samarbetar med arbetsgivare för att erbjuda utrikesfödda ungdomar 20-24 år en praktikplats motsvarande 3 månader. Syftet med praktiken är för ungdomen att få en första start in på arbetsmarknaden, bygga sitt CV och skapa kontakter in på arbetsmarknaden. En del av ungdomarna behöver även praktiken för att utveckla sitt språk och få en plats där man kan visa framfötterna.

  För de arbetsgivare som väljer att ta emot praktikanter erbjuder vi ett kompetensutvecklingspaket bestående av en handledarutbildning. I utbildningen  varvas teori varvas med diskussion och övningar för att göra det aktuella ämnet levande och knutna till just din arbetsvardag.

  Seminarierna har följande tema ”Den mångkulturella arbetsplatsen – om mångfald, normer och makt”, ”Att skapa en inkluderande arbetsplats med hänsyn till språkliga skillnader bland medarbetare” och ”Handledning”.

  Utbildningen ger tips och verktyg inom ledarskap, kommunikation, mångfald och normer samt språkinlärning och språkutveckling.  

  Varför gör vi detta?

  Å ena sidan öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda ungdomar tillsammans med arbetsgivare som vill ta emot praktikanter. Å andra sidan stöttar vi arbetsgivare öka kunskapen och få verktyg för att ta emot praktikanterna via vår handledarutbildning.

  Under praktiktiden coacher vi både handledaren och praktikanten för att tillsammans skapa en praktiktid som är så bra som möjligt.

  Vill du vara ett av våra samarbetsföretag och bidra till att öppna upp arbetsmarknaden och kompetensutveckla dina medarbetare?

  Här kan du läsa mer om handledarutbildningen och innehåll:

  VÄGEN IN info handledarutbildning

  VÄGEN IN erbj handledarutbildning

  VÄGEN IN beskrivning av seminarierna

  Vill du vara med eller veta mer är du välkommen att kontakta mig.

  Tiba Khozestani

  Sektionschef

  MALMÖ STAD

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  Arbetsmarknadsavdelningen

  Vägen in

  Cypressvägen 18

  205 80 Malmö

  Mob. +46 73 38 750 86

  tiba.khozestani@malmo.se

  www.malmo.se